engleski - English
Home Home

Preduzeće Konceptis Software Inc., locirano u Beogradu, Srbija (ranije u Vankuveru, Kanada), je posvećeno pružanju visoko-kvalitetnih usluga u oblasti proizvodnje softvera. Vlasnik i izvršilac je g. Milan Trninić.

G. Trninić je profesionalac sa preko 12 godina iskustva u industriji softvera koji je učestvovao u većini aktivnosti u procesu razvoja i integracije softverskih sistema. Uspješno radio u ulogama arhitekte softverskih sistema, sistemskog analitičara, modelatora informacionog domena i podataka, inženjera i projektanta, tehničkog vođe tima, autora i uređivača specifikacija, delegata na konferencijama i predavača na kursevima.

G. Trninić je radio u različitim oblastima uključujući telekomunikacije, geo-prostorne tehnologije (geo-web), osiguranje, kablovska televizija. Generalno fokusiran na razvoj distribuiranih sistema za različite industrijske oblasti.

Njegovi rezultati uključuju doprinos, kao autor saradnik, razvoju GML-a (Geography Markup Language), jezika za opis širokog spektra geo-prostornih podataka. GML je ISO (ISO 19136) i OpenGIS (OGC 02-023r4) standard. Takođe je sarađivao na izradi prve knjige o GML-u: "Geography Markup Language: Foundation for the Geo-Web".Preuzmite C.V. (PDF)
Milan Trninić
Vancouver, Canada
Email:


Sažete kvalifikacije
Istorija Zaposlenja
Profesionalno Iskustvo
Tehnologije
Industrijske Oblasti
Obrazovanje
Publikacije
Organizacije i Aktivnosti
Nagrade
Strani jezici
ResumeCreator